Strona główna » Reguramin Świadczenia Usług Drogą Elektorniczną

Reguramin Świadczenia Usług Drogą Elektorniczną

Reguramin Świadczenia Usług Drogą Elektorniczną

I. Płatność online

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem pieczonewroclaw.pl
   zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online za zakup produktów z naszego menu.
 2. Sprzedawcą jest firma ANKROL Andrzej Królicki z siedzibą na ul.Nowowiejskiej 47 a, 50-315 Wrocław; kontakt: krolan@interia.pl , tel 799 831 137 .
  Biuro obsługi klienta mieści się pod adresem: ul.Nowowiejskiej 47 a, 50-315 Wrocław;
 3. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych przelewy24.pl.
  Przekierowanie do https://pieczonewroclaw.pl/jakie-strony-na-sex-randki/oazowe randki następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  internetowy przelew bankowy, karta kredytowa lub debetowa 
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin przelewy24.pl 
  dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
II. Ochrona danych osobowych
 
 1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest ANKROL Andrzej Królicki
  z siedzibą na ul.Nowowiejskiej 47 a, 50-315 Wrocław; kontakt: krolan@interia.pl , tel 799 831 137 Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest ANKROL Andrzej Królicki
  z siedzibą na ul.Nowowiejskiej 47 a, 50-315 Wrocław; kontakt: krolan@interia.pl , tel 799 831 137 
 2. Celam transakcji internetowych jest realizacja zamówień złożonych i potwierdzonych przez użytkownika strony
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez ANKROL Andrzej Królicki danych osobowych właścicielowi serwisu Przelewy24.pl – firmie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
III. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które ulegają zepsuciu;
 2. Towary i usługi świadczone przez Usługodawcę firmę ANKROL jako towary spożywcze świeże nie podlegają zwrotom, jedynie reklamacji;
 3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia towaru niezgodnego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. 

  W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się w momencie odbioru towaru przy kurierze z Biurem Obsługi Klienta ANKROL tel 799 831 137;

 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie natychmiastowym od zgłoszenia jej telefonicznie do Biura Obsługi Klienta- jeśli wymagany będzie zwrot pieniędzy Sprzedawca zastrzega sobie termin 14 dni na zwrot ;
IV. Postanowienia końcowe
 
 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.pieczonewroclaw.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania: a) zmian danych zawartych w ramach serwisu b) zmian parametrów technicznych serwisu c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Adres pieczonewroclaw.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 .